Av. Okan Göler

Av. Okan Göler lisans eğitimini OKAN Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimi esnasında üst sınıftan ders alarak hukuk fakültesini ilk 15 kişi içerisinde derece lisansı ile 1 yıl erken bitirerek mezun olmuştur.2017 yılı içerisinde stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatını alan Av. Okan Göler, staj süresi ve devamında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak AREL Hukuk Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir.

Av. Okan Göler avukatlık hayatına İcra ve İflas,boşanma, sağlık, iş ve ticaret hukuku dava takipleri ile başlamış olup aynı zamanda yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin danışmanlık faaliyetleri alanında uzmanlık kazanmıştır. Bu süreçte kurumsal müvekkilleri ile sözleşme yönetimi, insan kaynakları birimlerinin hukuki yapılandırılması, petrol istasyonları bayi ve franchise süreçlerinin yapılandırma ve sürdürülmesi,tüzel kişiliklerin toplu dava yönetimleri, kurumsal icra , enerji hukuku, spor hukuku ile sağlık, boşanma ve iş hukuku alanlarında ise bireysel müvekkillerin dava yönetimlerinde tecrübe kazanmıştır.Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde dosya ve iş takibi gerçekleştirdiği gibi İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri nezdinde kurumsal, bireysel takip ve tahsilat işlemleri ile de uzun yıllardır ilgilenmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Şirket veya şahıslar arasında mevcut ticari ilişkiler, senet ve çeke dayalı alacaklar, kira ilişkisinden kaynaklana alacaklar, ipoteğe dayalı takipler, nafaka hükümlerine dayalı takipler ve İcra Hukukunun alanına giren alacaklı ve borçlu tarafın hak ve yükümlülüklerine dair tüm işlemlerin takip edilmesi ile alacakların tahsili konusunda hukuki hizmet vermekte olan AREL hukuk bürosu içerisinde Avukat Okan Göler, İcra Müdürlüğü ile İcra Mahkemeleri ve Asliye Ticaret Mahkemelerinde icra takiplerine ilişkin şikâyet ve itirazlara dair yargılamaların takibini ve taşınır-taşınmazlar malların satışı yapmaktadır.