İsmail BİCİOĞLU, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Enerji Hukuku, Petrol Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Ofisimiz bünyesinde yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin danışmanlık faaliyetleri, başta Petrol piyasası olmak üzere Elektrik, Doğalgaz ve LPG piyasalarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda Enerji Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, Petrol istasyonları Bayi ve Franchise sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar, Spor Hukuku ve İş Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleki faaliyetini devam ettirmekte olup İngilizce ve Rusça bilmektedir.