Arel Hukuk Bürosu.

AREL HUKUK BÜROSU, Spor Hukuku, Enerji Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku ve Kurumsal İcra Dosyalarının idari ve yasal takibi noktasında yetkin, tecrübeli ve akademik kimliği olan kadrosuyla kendi alanında Türkiye’de saygın ve önde gelen Hukuk ve Danışmanlık Bürolarından birisidir.   AREL HUKUK BÜROSU, Spor, Ticaret, İş, Enerji, Vergi ve İdare Hukuku ile Kurumsal İcra takip dosyalarının takibi (Call Center hizmeti ile birlikte) alanında hizmet sunmaktadır.   Danışmanlık vermiş olduğumuz müvekkillerimizin faaliyet alanları, Spor Faaliyetleri, Akaryakıt Sektörü, LPG Sektörü, Enerji Yatırımlarını kapsayan geniş bir ağa sahiptir. AREL HUKUK BÜROSU, yabancı dil bilen avukatları ile danışman olarak çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi kadrosu ile hizmet sunmaktadır. AREL HUKUK BÜROSU, İstanbul merkezli olup, partner ofisleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir.

signature

Yayınlarımız

Yayınlarımız Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

Haberler

Haberler Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

Kariyer

Kariyer Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

Katalog

Kataloğumuzu Görüntülemek İçin Tıklayınız…

GÜÇLÜ

OBJEKTİF

GÜVENİLİR

ÇÖZÜM ODAKLI

About Ticaret Hukuku Law.

Ticaret Hukuku

AREL HUKUK, farklı ticari sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine , Ticaret Hukukuna giren tüm alanlarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetinde asıl hedef uyuşmazlık doğmadan önce ÖNLEYİCİ HUKUK hizmetinin sunulmasıdır. Bu kapsamda;

Main Features.

About Spor Hukuku Law.

Spor Hukuku

Spor hukuku; tüm spor branşlarındaki sporcular , kulüpler ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukukun genel ilkeleriyle bağdaşır çözümler bulmayı amaçlayan, tüm işlemlerin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygunluğunu sağlayan ve özel hukukun bir dalı olarak kabul edilir. Sporun, gerek ekonomik gerek sosyal olarak büyük önem taşır hale geldiği günümüzde, Spor Hukuku tüm gelişmiş ülkeler tarafından hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmekte ve sporun vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Sporun kendine özgü bir yapısı olduğu ve sportif ihtilafların da bu kendine özgü yapı çerçevesinde ve “Spor Hukuku” bilim alanı kapsamında çözülmesi gerektiği artık tüm dünyada kabul edilir hale gelmiştir. Spor hukuku ülkemizde henüz yeni yeni bir bilim dalı olarak dikkate alınır hale gelmeye başlamıştır, özellikle Üniversitelerimiz bünyesinde spor hukuku alanında sertifika programları ve bilimsel toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır.

Main Features.

About Enerji Hukuku Law.

Enerji Hukuku

Müvekkillerimize, akaryakıt, LPG, LNG, güneş, hidroelektrik, nükleer vb elektrik enerjisi alanlarında gerek Enerhi mevzuatından doğan uyuşmazlıkların çözümü gerek sözleşme hukuku gerekse yatırımlarıyla ilgili (üretim, dağıtım ve finansman) destek vermekte, tüm Enerji Hukuku alanlarını kapsayan bağlantılı işlemlerde danışmanlık ve ihtilaf çözümünü etkin bir hizmet olarak sunmaktayız. Enerji Piyasası Mevzuatı ve düzenlemeleri (Regülasyonları) hakkında gerek EPDK gerek diğer Kamu Kurumları nezdinde ruhsatlandırma, iletim, taşıma ve kullanım gibi ruhsatlı (Lisanslı-lisansız) faaliyetler ile ilgili danışmanlık hizmet vermekteyiz. Müvekkillerimizin enerji yatırımlarına dair pazarlama faaliyetleri, lisans koşulları ve düzenleyici hukuk normları ile ilgili olarak İdari Kurumlar nezdinde ve İdari Otoritelerin kararları ile ilgili İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde de temsil hizmeti sunulmaktadır. AREL HUKUK BÜROSUNUN, Enerji Hukukuna bağlı tüm sektörel gelişmeleri, kongreleri yakın takip edilmesi ve Enerji Bakanlığı, Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, EPDK ve diğer otoritelerle etkin iletişim yürütebilmek için Ankara’da ayrı bir çalışma ofisi bulunmaktadır

Main Features.

About İş Hukuku Law.

İş Hukuku

Main Features.

About İdari Ve Vergi Hukuku Law.

İdari Ve Vergi Hukuku

AREL HUKUK, Müvekkillerinin çeşitli İdari Kurumlar ile uyuşmazlıkları çözümü, tüm Vergi İhtilaflarının giderilmesi hususunda hukuki hizmet vermektedir. Verilen hizmetleri kısaca başlıklar halinde özetlersek;

Main Features.

Hakkımızda

Av. Salih ORHAN öncülüğünde kurulan AREL HUKUK BÜROSU, öncelikle güvenilirlik esasına ve mükemmellik anlayışına dayalı, etkin ve çözüm odaklı hizmet sunmayı prensip edinmiş mesleğini ve işini seven 60 kişilik ekibi ile , tüm müvekkillerine uyuşmazlıkların çözümü sürecinde gerek mahkemeler nezdinde gerekse danışmanlık olarak hizmet vermektedir Özellikle Spor Hukuku alanında Yüksek lisans eğitimi görmüş avukatları ile CAS- TAHKİM sürecinde de temsil hizmeti sunmaktadır.